Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

5 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

✍ Fransa’daki ihtilalden sonra kurulan yeni yönetimi ilk tanıyan devlet Osmanlı’dır (1795).

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

– Olumsuz yönü

Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ni daha çok olumsuz yönde etkilemiştir. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar (Sırp, Yunan vb.) milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklandılar. Böylece Osmanlı toprak kaybına uğradı.

– Olumlu yönü

İhtilalin getirdiği hürriyet, eşitlik, insan hakları gibi kavramlar Osmanlı aydınları üzerinde tesirini çabuk göstermiş ve demokratikleşme çabaları Osmanlı’da kendini gösterdi. Tanzimat Fermanı, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet ile yeni Türk devletinin kurulmasına giden yol açıldı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Vatandaşlık Şifreleri